Je to první zákaz politické partaje v ČR kvůli protiprávní činnosti. K základním argumentům patřílo, že program DS směřuje k odstranění demokratických základů právního státu.
„Za prvé, politická strana Dělnická strana se rozpouští. Za druhé, likvidátorem je určen magistr Janeček. Za třetí, navrhovateli se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení,“ přečetl dnes v deset hodin soudce Šimíček hlavní závěry soudu.

Celé odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu.