Od 1. 1. 2008 se při přihlášení do evidence motorových povinně sleduje, do jaké emisní skupiny patří přihlašované vozidlo. Vše má na svědomí nový zákon o odpadech ( zákon č. 185/2001 Sb. ), který řeší tzv. ekologický poplatek za autovraky. Těmi jsou myšleny všechna vozidla nesplňující nejpřísnější emisní limity EURO 3. Výše poplatku je odstupňována podle mezních hodnot emisí, které vozidlo vydává:

  • 0 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 3
  • 3000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2
  • 5000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1
  • 10 000 Kč v případě nesplnění předchozích mezních hodnot emisí