Nejdůležitější právní normou, která upravuje provozování kamerových systému, je Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tato norma se však zabývá kamerovými systémy pouze v případě, že dochází k pořizování a ukládání nahrávek (ať už obrazových nebo zvukových). Provozování kamerového systému se ale může řídit i dalšími právními normami, jako např. občanským zákoníkem upravujícím podmínky ochrany osobnosti.

Správce kamerového systému musí při provozování dodržet následující zásady:

  • Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí
  • Stanovení a dodržování lhůty pro uchování záznamů
  • Subjekt údajů (osoba, o které je pořizován kamerový záznam) musí být o užití kamerového systému vhodným způsobem informován
  • Vedení provozní knihy kamerového systému
  • Kamerový systém je třeba registrovat na Úřadu pro ochranu osobních údajů!