Za první stavební den lze považovat 14. prosinec 1937, kdy stavební firma zahájila odstraňování porostu, trhání pařezů a před nadcházející zimou provizorně ohradila staveniště. 1. února 1938 zahájila hloubení šachty pěchotního srubu N-S 48 ,,U stodol“, krátce poté se rozběhly práce na šachtách objektů N-S 49 „Pod lesem“ a N-S 50 „Na kótě“. Téměř současně byly zahájeny práce na hloubení dvou pomocných pracovních šachet umístěných mimo budované objekty a sloužící výhradně k vyvážení vytěženého materiálu. Celkem byly vyhloubeny 4 pracovní šachty . Více zde.

tvrz.jpg