Propast Macocha, jež dostala jméno podle pověsti ze 17. století, vznikla zřícením stropu velké jeskyně. Proto také její dno částečně pokrývá suť, což jsou zbytky zborceného stropu. Dnem propasti protéká říčka Punkva, která napájí dvě jezírka. Horní jezírko je hluboké přibližně 13 metrů a je vidět shora. Dolní jezírko je ukryto mezi skalami, takže není shora vidět, a jeho hloubka přesahuje 49 metrů (doposud nebylo dosaženo dna).
Parkoviště najdete na GPS pozici 49°22’16.82″N, 16°43’51.653″E.
WWW stránky zde. Mapa zde.
Doporučuji navšívit a hlavně nevynechejte vodní plavbu v Punkevních jeskyních.
Ceník a provozní doba zde.