V měsíci květnu opět došlo oproti minulým měsícům k nárůstu zjištění vzorků pohonných hmot, které neodpovídaly požadavkům českých technických norem a to především u automobilových benzinů. U kontrolovaných motorových naft ke zvýšení oproti březnu a dubnu nedošlo. Více zde.
ČOI opět jmenovitě nezveřejnila čerpací stanice které prodávají PHM neodpovídající českým technickým normám i když si myslím, že máme na tyto informace nárok viz. Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Přidejte se a pomocí e-podatelny ČOI se také zeptejte které čerpací stanice prodávají nekvalitní PHM.

Návrh znění dotazu:

Tímto žádám o sdělení konkrétních čerpacích stanic které prodávají nekvalitní palivo na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vypadá to, že na podobné žádosti ČOI odpovídá takto.
V naší republice je něco rozbité. 🙁