Šestá Pražská muzejní noc nabízí netradiční noční prezentaci domácího kulturního dědictví doplněnou bohatým doprovodným programem. Letošní ročník muzejní noci zve nejen Pražany k atraktivní návštěvě širokého spektra kulturních institucí metropole – muzeí, galerií, kulturních památek, a dalších lokalit. Zůstává i centrální idea – tedy vstup a doprava do všech institucí a objektů zapojených do akce zdarma.

Šestá Pražská muzejní noc 2009 se koná v sobotu 20. června 2009 od sedmi hodin večer do 21. června 2009 do jedné hodiny po půlnoci. Akce vzniká za součinnosti Asociace muzeí a galerií ČR, Národního muzea, Dopravního podniku hlavního města Prahy a dalších muzeí a institucí. Pražská muzejní noc se těší podpoře Ministerstva kultury ČR.

Doprava speciálními autobusovými linkami mezi jednotlivými lokalitami je během Pražské muzejní noci díky jednomu z pořadatelů, Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, opět zdarma. Tento bonus se však týká jen zvláštních muzejních linek. Centrální přestupní bod je tradičně na Náměstí Jana Palacha. Speciální autobusové linky propojují expozice v centru města s muzei ležícími v okrajových částech Prahy a umožňují tak nejen svobodný pohyb návštěvníků ale i přenesení výjimečné atmosféry Pražské muzejní noci na celou metropoli. Celá akce tak vyjadřuje aktivní roli muzeí a galerií v životě hlavního města. Pražská muzejní noc je již pevnou a pravidelnou součástí kulturní tváře hlavního města České republiky a Praha se tak směle řadí mezi ostatní evropské metropole, které své kulturní dědictví uložené v muzeích prezentují tímto netradičním a návštěvnicky atraktivním způsobem.