Osobní účet mKONTO

  • Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou 0 % p.a.
  • Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou 22 % p.a.
    Spořící účet eMAX

  • Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou 2,7 % p.a.
  • Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou 22 % p.a.
    Spořící účet eMAX Plus

  • Kreditní denní zůstatek je úročen sazbou 2,8 % p.a.
  • Nepovolený debetní zůstatek je úročen sazbou 22 % p.a.