U povinného ručení stanoví zákon minimální limity pojistného plnění, a to jak pro škody na zdraví, tak i na majetku. U majetkové škody se minimální limit plnění zvyšuje z 18 na 35 milionů Kč bez ohledu na počet poškozených. Minimální limit pojistného plnění pro škodu na zdraví nebo usmrcení nadále zůstává 35 milionů Kč. Na zvýšení tohoto limitu mají pojišťovny ze zákona čas až do května 2012, všechny však limity na požadované nebo vyšší úrovni mají již nyní. Každá společnost zpravidla disponuje několika variantami – od základních pojistných limitů (ve výši 35 milionů Kč) až po ty maximální (v stomilionových částkách).