Je pravda, že já sám nemám ekonomické vzdělání. Ale většinu času jsem to spíše považoval za výhodu, protože „ekonomické“ chování politiků a bank se mi zdá minimálně nelogické.
Zastávám ekonomický názor, že výdaje musí být menší nebo stejně veliké jako příjmy. Toto pravidlo může být porušeno jedině v případě, že jednorázové krátkodobé zadlužení přinese větší užitek než ztráta, kterou způsobilo zadlužení.
Toto jednoduché pravidlo je aplikovatelné na jednotlivce i menší a větší skupiny jednotlivců.
Z JAKÉHO DŮVODU SI POLITICI CELÉHO SVĚTA MYSLÍ, ŽE PRO STÁT TATO JEDNODUCHÁ EKONOMICKÁ POUČKA NEPLATÍ???