Součástí Ústavy České republiky je Listina základních práv a svobod výslovně uvádějící ve čtvrté hlavě článku 31 „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon„.
A přesto Ústavní soud rozhodl že poplatky nejsou v rozporu s Ústavou České republiky.
Takže nám náš stát jen potvrzuje jaké má úmysly s naším zdravotnictvím, protože si poplatky pomalu připravuje zásadní změnu českého zdravotnictví. Psal jsem již zde.