Na serveru www.ceskybenzin.cz jsem nově zprovoznil index „lehké nohy“ vyjadřující schopnost řidiče jezdit úsporně. Index je vypočítáván jako poměr skutečně dosahované průměrné spotřeby a normované spotřeby automobilu. Tento index je číslo. Např. dosáhne-li řidič index 0,75, znamená to, že je schopen s daným automobilem jezdit za 0,75 normované spotřeby. Za úsporného budeme považovat řidiče, který dosáhne index v rozmezí 0 – 1. Samozřejmě, že čím nižší index v rozmezí 0-1 řidič získá, tím jezdí s daným automobilem úsporněji.
Takže zaregistrovaní řidiči, do toho. Vyplňte si v nastavení normovanou spotřebu Vašeho automobilu a překvapte nás všechny.