Je třeba se k tomuto problému vyjádřit i přesto že se na něm chce ministryně MUDr. Džamila Stehlíková jen a jen zviditelnit.

Během výchovy dětí je občas potřeba moudrou 🙂 rodičovskou radu podpořit plácnutím přes zadek aby se rada na nějakou dobu zafixovala do šedé kůry mozkové. Musím také připomenout že za výchovu a chování svých dětí nesu s manželkou trestně-právní zodpovědnost.

Každý rozumný rodič si uvědomuje, že musí mít autoritu u svých dětí. Proto je třeba aby každý trest ( fyzický nebo zakazující ) byl adekvátní prohřešku. Je ale třeba adekvátně potrestat dítě za prohřešek, protože jinak dítě nepozná že koná špatně. Takže každý rodič každodenně balancuje mezi domlouvat, trestat/netrestat a případně jak potrestat, protože každé dítě je jiné a ke každému dítěti je třeba i v tomto přistupovat individuálně. A přece již dnes lze potrestat rodiče za neúměrné bití svých dětí.

Každopádně osobně jsem proti zákazu fyzického trestání dětí. Nikdo z nás přece nechce aby nám vyrostla generace dětí co neví co nemůže.