Používáte-li na svém webu blogovací systém WordPress s naistalovaným překladem do češtiny je skoro povinností použít plugin Pure PHP Localization který zázračně snižuje velikost paměti používané WordPressem. Jak je vidět na níže zobrazených obrázcích tak pouhé naistalování a aktivace pluginu ušetří více než 3MB paměti RAM – tedy sníží se velikost používané paměti RAM o […]