Jak jsem již dříve popisoval cache celých PHP stránek tak dnes Vám popíši způsob jak cacheovat části stránek které jsou výpočtové náročné na vytvoření. Nadefinujeme si funkce clear_cache(), dej_cache() a uloz_cache(). Použití je velmi jednoduché. Jen je potřeba pro každý cacheovaný segment stránek zvolit unikátní soubor a je třeba vytvořit adresář „cache“ s právem zápisu. […]