Důrazné sankce padnou na motoristy, kteří neplní svou zákonnou povinnost a nemají pro své vozidlo sjednáno povinné ručení. Ti budou od ledna 2009 nově hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně. Příspěvek […]